Nostrokonto

Vad betyder nostrokonto

tl;dr

konto för svenskt tillgodohavande i utländsk valuta hos utländsk bank. Motsats: lorokonto.

Annons