förlikning

Vad betyder förlikning? Förklaring till förlikning!

Med förlikning avses formell uppgörelse mellan parter om ett omtvistat eller ovisst rättsförhållande.

Söktermer: definition av förlikning, förlikning uppslagsverk, betydelse förlikning, vad betyder förlikning, förlikning exempel, förlikning ekonomilexikon,annat ord for förlikning, korsord förlikning, förlikning förklaring, exempel förlikning