Företag

Vad är ett företag?

En organisation eller en människa som bedriver näringsverksamhet, det vill säga bedriver försäljning av varor och/eller tjänster självständigt, yrkesmässigt och med vinstsyfte. Exempel på företag är enskild firma, aktiebolag och handelsbolag.
Annons

Vad är det engelska uttrycket för Företag?

Business