Float

Vad betyder Float? Förklaring till Float!

Float Kallas det då en part i en betalningskedja disponerar medel utan att betala ersättning i form av ränta till motparten.

Söktermer: definition av Float, Float uppslagsverk, betydelse Float, vad betyder Float, Float exempel, Float ekonomilexikon,annat ord for Float, korsord Float, Float förklaring, exempel Float