Dröjsmålsränta

Vad betyder Dröjsmålsränta? Förklaring till Dröjsmålsränta!

Dröjsmålsränta avser den ränta som en gäldenär måste erlägga om vederbörande inte betalar en fordran i tid. Enligt räntelagen utgår dröjsmålsränta med det som förr kallades för diskonto (gällande räntenivå - reporäntan) + 8%.

Kallades ett tag på 90-talet lite elakt för Tobleroneränta och syftade på de obetalda räkningarna en viss statsministerkandidat tvingades redovisa i media.

Se även tobleroneränta

Söktermer: definition av Dröjsmålsränta, Dröjsmålsränta uppslagsverk, betydelse Dröjsmålsränta, vad betyder Dröjsmålsränta, Dröjsmålsränta exempel, Dröjsmålsränta ekonomilexikon,annat ord for Dröjsmålsränta, korsord Dröjsmålsränta, Dröjsmålsränta förklaring, exempel Dröjsmålsränta