Dagslån

Vad betyder Dagslån

tl;dr

Ett lån som banker och andra finansinstitut upptar emellan sig eller från Riksbanken från en bankdag till nästa. Vid tillfälliga kassaöverskott lämnar bankerna dagslån till Riksbanken.

Annons