Affärsbank

Vad är affärsbank (Business Banking)?

tl;dr

En affärsbank är motsvarigheten till en privatkundsbank fast för företag. Hanterar allt från lån, kredit till rena intäktskonton för företag.

Annons

Affärsbank - i stora drag

  • Affärsbank är en rad tjänster som en bank tillhandahåller till ett företag eller företag.
  • Tjänster som erbjuds inom affärsbanker inkluderar lån, kredit, sparkonton och checkkonton, som alla är skräddarsydda specifikt för verksamheten.
  • Banker kan erbjuda affärs-, detaljhandel- och investmentbanktjänster under ett tak.
  • Den största banken i USA när det gäller tillgångar är JPMorgan Chase.

Andra uttryck för Affärsbank?

Affärsbank kan även benämnas Företagsbank

Vad är det engelska uttrycket för Affärsbank?

Business Banking