Stordriftsfördelar

Vad är stordriftsfördelar?

tl;dr

Ett företag upplever stordriftsfördelar om kostnaden för att producera en vara minskar genom att verksamheten och produktionen ökar.

Annons

Stordriftsfördelar - i stora drag

  • Stordrifts- eller skalfördelar är det som gör att man som större företag kan hålla ett lägre utpris än t ex det mindre företaget.
  • Stordriftsfördelar är kostnadsfördelar som företag upplever när produktionen blir effektiv, eftersom kostnaderna kan fördelas på en större mängd varor.
  • Ett företags storlek är relaterat till om det kan uppnå skalfördelar - större företag kommer att ha mer kostnadsbesparingar och högre produktionsnivåer.
  • Stordriftsfördelar kan vara både interna och externa.Interna orsakas av faktorer inom ett enda företag medan externa faktorer påverkar hela branschen.

Ett företag upplever stordriftsfördelar om kostnaden för att producera en vara minskar genom att verksamheten och produktionen ökar.

Ett företag har de fasta kostnaderna för maskinparken, personal och byggnader, oavsett hur många produkter som produceras. Vid större produktion kommer således produktionskostnaden utslagen per produkt att bli mindre.

Kallas inom nationalekonomisk teori för economies of scale.

Annons

Andra uttryck för Stordriftsfördelar?

Stordriftsfördelar kan även benämnas skalfördelar, economies of scale

Vad är det engelska uttrycket för Stordriftsfördelar?

Economies of Scale