stordriftsfördelar

Vad betyder stordriftsfördelar? Förklaring till stordriftsfördelar!

Ett företag upplever stordriftsfördelar om kostnaden för att producera en vara minskar genom att verksamheten och produktionen ökar.

Ett företag har de fasta kostnaderna för maskinparken, personal och byggnader, oavsett hur många produkter som produceras. Vid större produktion kommer således produktionskostnaden utslagen per produkt att bli mindre.

Kallas inom nationalekonomisk teori för economies of scale.

Se även economies of scale

Söktermer: definition av stordriftsfördelar, stordriftsfördelar uppslagsverk, betydelse stordriftsfördelar, vad betyder stordriftsfördelar, stordriftsfördelar exempel, stordriftsfördelar ekonomilexikon,annat ord for stordriftsfördelar, korsord stordriftsfördelar, stordriftsfördelar förklaring, exempel stordriftsfördelar