basbelopp

Vad betyder basbelopp? Förklaring till basbelopp!

Heter numera Prisbasbelopp. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen varje år och ska bland annat spegla allmänna prisökningar i ekonomin. Beloppet ligger bland annat till grund för uträkningen av folkpension.

Söktermer: definition av basbelopp, basbelopp uppslagsverk, betydelse basbelopp, vad betyder basbelopp, basbelopp exempel, basbelopp ekonomilexikon,annat ord for basbelopp, korsord basbelopp, basbelopp förklaring, exempel basbelopp