basarekonomi

Vad betyder basarekonomi? Förklaring till basarekonomi!

(eng. Bazaar economy) Begrepp myntat av den tyska ekonomen Hans-Werner Sinn. Begreppet exemplifierar fenomenet att allt fler företag väljer att minska den egna produktionen och ersätter den med en ökad andel importerade komponenter, så kallad outsourcing. Dessa importerade komponenter färdigställs sedan till slutprodukter som i sin tur sälj på hemmamarknaden eller exporteras. En basarekonomi innebär alltså att en allt större del av exporten består av import.

Söktermer: definition av basarekonomi, basarekonomi uppslagsverk, betydelse basarekonomi, vad betyder basarekonomi, basarekonomi exempel, basarekonomi ekonomilexikon,annat ord for basarekonomi, korsord basarekonomi, basarekonomi förklaring, exempel basarekonomi