Börspost

Vad betyder Börspost? Förklaring till Börspost!

Börspost För att göra aktiehandeln smidigare och effektivare så har man” uppfunnit” börsposter. En börsposts storlek bestäms utav företagen själva men brukar röra sig kring ett halvt basbelopp. Det går att handla med mindre aktier än börspostens storlek och även udda antal fungerar men det kan ta längre tid innan en sådan order går igenom.

Söktermer: definition av Börspost, Börspost uppslagsverk, betydelse Börspost, vad betyder Börspost, Börspost exempel, Börspost ekonomilexikon,annat ord for Börspost, korsord Börspost, Börspost förklaring, exempel Börspost