Appreciering

Vad betyder appreciering

Med appreciering avses värdestegring, oftast avses ett lands valuta jämfört med andra länders valutor.

Då valutans värde i ett land stiger, relativt andra valutor, under ett system med rörlig växelkurs kallas det att valutan apprecieras mot de andra valutorna.

Motsats till depreciering. Se även valutaappreciering.

Annons
Svenskt Ekonomilexikon Cookie Policy
Denna webbplats använder cookies och liknande teknologier till att spara dina inställningar, statistik och att anpassa annonser. Du kan välja att avstå från dem i vårt Integritetspolicy