appreciering

Vad betyder appreciering? Förklaring till appreciering!

Med appreciering avses värdestegring, oftast avses ett lands valuta jämfört med andra länders valutor.

Då valutans värde i ett land stiger, relativt andra valutor, under ett system med rörlig växelkurs kallas det att valutan apprecieras mot de andra valutorna.

Motsats till depreciering. Se även valutaappreciering.

Se även Valutaappreciering, depreciering

Söktermer: definition av appreciering, appreciering uppslagsverk, betydelse appreciering, vad betyder appreciering, appreciering exempel, appreciering ekonomilexikon,annat ord for appreciering, korsord appreciering, appreciering förklaring, exempel appreciering