Stabiliseringspolitik

Vad betyder stabiliseringspolitik

Åtgärder som syftar till att dämpa konjunktursvängningarna i ekonomin. Detta sker främst antingen genom penningpolitik eller finanspolitik. Penningpolitiken styrs av Riksbanken som justerar penningmängd och räntor för att stabilisera i ekonomin. Finanspolitiken påverkar efterfrågan genom förändringar i skatter och offentliga utgifter.
Annons