Industri

Vad är en bransch?

Industrin är den del av näringslivet som tillverkar varor och tar fram råvaror och förädlar dem. Även gruvbrytning hör hit. Att man ibland talar om "serviceindustri", "turistindustri" etc. beror på påverkan från engelskan där "industry" betyder näringsliv. Industri på engelska heter "manufacturing".
Annons

Vad är det engelska uttrycket för Industri?

Industry