Verksamhetslokal

Vad betyder Verksamhetslokal

tl;dr

En fastighet eller del av en fastighet som kan hyras ut med frivillig skattskyldighet för uthyraren.

Annons