Förvärvsfrekvens

Vad betyder förvärvsfrekvens

tl;dr

Med förvärvsfrekvens avses den del av befolkningen i arbetsför ålder (20-64 år) som är i förvärvsarbete. Inversen av arbetslöshetsmåttet i sin vanligaste form.

Annons