Valutatermin

Vad betyder Valutatermin? Förklaring till Valutatermin!

Valutatermin En termin där en valuta är den underliggande vara. Företag som sluter avtal där valutakurser inverkar brukar ofta ”terminsäkra” för eventuella valutafluktuationer. Vanligt är även att handla med valutaterminer, på samma sätt som med andra terminer där exempelvis index, ränta eller annat är den underliggande varan.

Söktermer: definition av Valutatermin, Valutatermin uppslagsverk, betydelse Valutatermin, vad betyder Valutatermin, Valutatermin exempel, Valutatermin ekonomilexikon,annat ord for Valutatermin, korsord Valutatermin, Valutatermin förklaring, exempel Valutatermin