Valutatermin

Vad betyder Valutatermin

En termin där en valuta är den underliggande vara. Företag som sluter avtal där valutakurser inverkar brukar ofta ”terminsäkra” för eventuella valutafluktuationer. Vanligt är även att handla med valutaterminer, på samma sätt som med andra terminer där exempelvis index, ränta eller annat är den underliggande varan.

Annons