tvistelösning

Vad betyder tvistelösning? Förklaring till tvistelösning!

Procedur för att hantera tvister i handelspolitiska avtal mellan parterna. Om avtalet övervakas av en kommitté som består av representanter från alla parter kan tvistefrågan behandlas där. Denna procedur är vanlig inom EU. Tvistelösningen kan också ske i en panel där både parterna och oberoende juridisk expertis ingår, vilket till exempel sker i NAFTA. WTO har ett tvistelösningssystem där man först försöker lösa tvisten med bilaterala överläggningar, och om det inte fungerar tillsätts en oberoende expertpanel.

Söktermer: definition av tvistelösning, tvistelösning uppslagsverk, betydelse tvistelösning, vad betyder tvistelösning, tvistelösning exempel, tvistelösning ekonomilexikon,annat ord for tvistelösning, korsord tvistelösning, tvistelösning förklaring, exempel tvistelösning