total cost of ownership

Vad betyder total cost of ownership? Förklaring till total cost of ownership!

(tco) beräkning av totalkostnad för t.ex. en dator eller ett dataprogram, omfattande inte bara inköpspris, utan även underhåll, inlärningskostnad, kostnader för driftsavbrott och annat.

Söktermer: definition av total cost of ownership, total cost of ownership uppslagsverk, betydelse total cost of ownership, vad betyder total cost of ownership, total cost of ownership exempel, total cost of ownership ekonomilexikon,annat ord for total cost of ownership, korsord total cost of ownership, total cost of ownership förklaring, exempel total cost of ownership