Statsskuld

Vad betyder statsskuld?

tl;dr

Statsskuld är summan av statens upplåning i olika former, till exempel obligationslån, statsskuldväxlar, premie- och sparobligationer. Den senaste officiella mätningen i Februari 2021, visar att sveriges statsskuld just nu är 1,4 biljoner kronor (1 400 000 000 000 kr). Se nedan.

Annons

Statsskuld - i stora drag

  • Statsskulden är i Februari 2021 ca 1 400 000 000 000 och uttalas en biljon fyrahundra miljarder eller 1,4 biljoner
  • Notera att det på engelska är 1.4 trillions då biljon på svenska inte är lika med billion på engelska (som där betyder miljard)
  • 1,4 biljoner kan även benämnas ett tusen fyrahundra miljarder kronor

Vad innefattar statsskulden?

Summan av statens upplåning i olika former, till exempel obligationslån, statsskuldväxlar, premie- och sparobligationer utgör det som kallas statsskuld.

Statsskulden är vad staten lånar upp för att täcka underskott i statsbudgeten.

Det finns två mått på statsskulden, okonsoliderad och konsoliderad. Skillnaden är att i den okonsoliderade skulden så ingår statliga myndigheters innehav av statspapper. Riksgälden använder sig av just detta mått och det är också den okonsoliderade skulden som ligger till grund för statsskuldsräntorna.

Däremot använder sig regeringen oftare av den konsoliderade skulden och den är kanske också lämpligare att använda vid internationella jämförelser. Se även utlandsskuld.

För jämförelser av länders skulder har EU definierat ett mått på den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, se Maastricht-skulden.

Annons

Andra uttryck för Statsskuld?

Statsskuld kan även benämnas utlandsskuld

Externa källor till Statsskuld

  1. Wikipedia (svenska): Statsskuld
Svenskt Ekonomilexikon Cookie Policy
Denna webbplats använder cookies och liknande teknologier till att spara dina inställningar, statistik och att anpassa annonser. Du kan välja att avstå från dem i vårt Integritetspolicy