Spread

Vad betyder Spread? Förklaring till Spread!

Spread är ett vedertaget begrepp inom den finansiella sfären som betyder skillnaden mellan köp- och säljkurs.

1) På valuta- och värdepappersmarknaden utgör spreaden skillnaden mellan en mäklares köp- och säljkurser

2) På internationella kreditmarknader utgör det skillnaden mellan en banks upplåningsränta från annan bank och utlåningsräntan till kund

3) Avser även skillnaden i paritet mellan den starkaste och svagaste valutan inom ett valutasamarbete

Söktermer: definition av Spread, Spread uppslagsverk, betydelse Spread, vad betyder Spread, Spread exempel, Spread ekonomilexikon,annat ord for Spread, korsord Spread, Spread förklaring, exempel Spread