socialförsäkringssytem

Vad betyder socialförsäkringssytem? Förklaring till socialförsäkringssytem!

Med Socialförsäkringssystem talar man om en samlingsbeteckning på en rad olika trygghetssystem i samhället vilka har någon form av försäkringsmässighet som utgångspunkt.

Det handlar även om obligatorisk solidaritet i olika sociala risksituationer. Med andra ord är socialförsäkringar trygghetssystem som helt eller delvis finansieras med inbetalda premier. Det kan dock även vara fråga om skattefinansierade förmåner. I Sverige är det fortfarande vanligast med skattefinansierade socialförsäkringar.

Socialförsäkringarna kan indelas i olika kategorier med avseende på omfattning (vilka som omfattas av socialförsäkringarna), ersättningsprincip (inkomstbortfall, grundtrygghet, standardtrygghet eller avgiftsrelaterade ersättningar), finansieringsprincip (skatter eller försäkringsavgifter) samt organisationsform (statlig administration eller fristående kassor).

Se även Pension, föräldraledighet, sjukförsäkring

Söktermer: definition av socialförsäkringssytem, socialförsäkringssytem uppslagsverk, betydelse socialförsäkringssytem, vad betyder socialförsäkringssytem, socialförsäkringssytem exempel, socialförsäkringssytem ekonomilexikon,annat ord for socialförsäkringssytem, korsord socialförsäkringssytem, socialförsäkringssytem förklaring, exempel socialförsäkringssytem