Saldo

Vad betyder saldo

tl;dr

är skillnaden eller nettot mellan tillgångar och skulder på ett konto, och kan därmed vara positivt eller negativt.

Annons