Regresskrav

Vad betyder Regresskrav

tl;dr

Om en person har betalat ett belopp som en annan person är skyldig till att betala kan den som betalat skulden kräva den egentlige betalningsskyldige på beloppet.

Annons