Ränteavdrag

Vad betyder ränteavdrag

Ränteavdrag avser en skattereduktion för ränteutgifter som normalt uppgår till 30 procent av ränteutgiften.

Exempel
Ett lån där man betalat 20 000 SEK i ränta under ett år ger möjlighet att dra av 6 000 SEK från toppen av sina inkomster vid deklarationen. Det betyder alltså inte att man får 6 000 (dvs 30% av 20 000) mindre i skatt. Dock kan effekten ändå bli betydande om man har ett stort lån som vida överstiger ens inkomster.

Annons