Överkapacitet

Vad är överkapacitet?

tl;dr

När företagen har för stora anläggningar och för många anställda i förhållande till efterfrågan råder överskottskapacitet.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Överkapacitet?

Excess Capacity