Omvänd repa

Vad betyder Omvänd repa

tl;dr

En åtgärd av staten som ofta syftar till att bromsa handeln på penningmarknaden. Det innebär att man lånar pengar via utfärdande av obligationer med avsikt att återköpa dem senare.

Annons