Nettoinvestering

Vad är nettoinvestering?

tl;dr

Investeringar som inte bara täcker förslitnigar av gammalt kapital utan också ökar kapitalstocken.

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Nettoinvestering?

Net Investment