nationalekonomi

Vad betyder nationalekonomi? Förklaring till nationalekonomi!

En vetenskap som studerar knappa resursers användning. Makroekonomi behandlar ekonomin i större skala inom och mellan nationalstater, medan mikroekonomi är inriktad på beslutsfattande främst hos enskilda individer och företag.

Söktermer: definition av nationalekonomi, nationalekonomi uppslagsverk, betydelse nationalekonomi, vad betyder nationalekonomi, nationalekonomi exempel, nationalekonomi ekonomilexikon,annat ord for nationalekonomi, korsord nationalekonomi, nationalekonomi förklaring, exempel nationalekonomi