Marknadsrisk

Vad betyder Marknadsrisk? Förklaring till Marknadsrisk!

Marknadsrisk En risk för att värdet av en tillgång, skuld eller liknande ska förändras på grund av skiftningar i aktiekurser, valutakurser, marknadsräntor.

Söktermer: definition av Marknadsrisk, Marknadsrisk uppslagsverk, betydelse Marknadsrisk, vad betyder Marknadsrisk, Marknadsrisk exempel, Marknadsrisk ekonomilexikon,annat ord for Marknadsrisk, korsord Marknadsrisk, Marknadsrisk förklaring, exempel Marknadsrisk