Gränsintäkt

Vad betyder gränsintäkt

tl;dr

se marginalintäkt.

Annons