maastrichtskulden

Vad betyder maastrichtskulden? Förklaring till maastrichtskulden!

Ett mått på ett lands skuld som används inom EU. Den avser ett lands offentliga sektors konsoliderade bruttoskuld. Detta definieras som hela den offentliga sektorns skuld minus den offentliga sektorns innehav av värdepapper som Riksgäldskontoret har emitterat. Den konsoliderade skulden är därmed ett mått på storleken på den offentliga sektorns skuld till externa långivare. Se också statsskuld.

Söktermer: definition av maastrichtskulden, maastrichtskulden uppslagsverk, betydelse maastrichtskulden, vad betyder maastrichtskulden, maastrichtskulden exempel, maastrichtskulden ekonomilexikon,annat ord for maastrichtskulden, korsord maastrichtskulden, maastrichtskulden förklaring, exempel maastrichtskulden