löneutveckling

Vad betyder löneutveckling? Förklaring till löneutveckling!

Hur lönerna utvecklas över tiden. Nominell löneutveckling är förändringen i löpande siffror och tar inte hänsyn till inflationen. Reell löneutveckling tar däremot hänsyn till inflationen och visar på förändringen i köpkraften. Relativ löneutveckling är när man jämför löneutvecklingen mellan olika grupper eller över tiden.

Söktermer: definition av löneutveckling, löneutveckling uppslagsverk, betydelse löneutveckling, vad betyder löneutveckling, löneutveckling exempel, löneutveckling ekonomilexikon,annat ord for löneutveckling, korsord löneutveckling, löneutveckling förklaring, exempel löneutveckling