lagervärde

Vad betyder lagervärde? Förklaring till lagervärde!

Fastställande av kostnaden för osålda produkter i slutet av en redovisningsperiod.

Varulagret värderas vanligen till anskaffningsvärde eller till marknadsvärdet, beroende på vilket som är lägre. De fyra vanligaste värderingsmetoderna är först-in-först-ut (FIFO), sist in, först ut (LIFO), genomsnittlig kostnad (Avco), och specifik identifiering.

Se även FIFO, LIFO, AVCO

Söktermer: definition av lagervärde, lagervärde uppslagsverk, betydelse lagervärde, vad betyder lagervärde, lagervärde exempel, lagervärde ekonomilexikon,annat ord for lagervärde, korsord lagervärde, lagervärde förklaring, exempel lagervärde