Kund

Vad är en kund?

tl;dr

Se avnämare

Annons

Vad är det engelska uttrycket för Kund?

Customer