kraftvärmeverk

Vad betyder kraftvärmeverk? Förklaring till kraftvärmeverk!

I kraftvärmeverken produceras både el och värme samtidigt, vilket leder till mycket små förluster. Värmen används på fjärrvärmenät i tätorter eller som processvärme inom industrin. Om värmebehovet är litet kyls överflödig värme bort. Kraftvärmepannorna eldas med biobränsle, kol, olja och naturgas även avfall kan användas.

Söktermer: definition av kraftvärmeverk, kraftvärmeverk uppslagsverk, betydelse kraftvärmeverk, vad betyder kraftvärmeverk, kraftvärmeverk exempel, kraftvärmeverk ekonomilexikon,annat ord for kraftvärmeverk, korsord kraftvärmeverk, kraftvärmeverk förklaring, exempel kraftvärmeverk