Fallissemang

Vad betyder fallissemang

tl;dr

inställande av betalningar, konkurs.

Annons