Konkurrensrådet

Vad betyder Konkurrensrådet? Förklaring till Konkurrensrådet!

är inrättat av Närings- och handelsdepartementet för att behandla frågor om konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor. Rådet är sammansatt av representanter från båda sektorerna. I rådets uppgifter ligger att belysa enskilda fall och försöka undanröja konkurrenskonflikter genom dialog och kontakter mellan parterna. Rådet har också till uppgift att nå en samsyn om hur de långsiktiga spelreglerna på området bäst formuleras. Rådet inledde sin verksamhet under våren 1998 och skall till regeringen senast den 31 december 2000 redovisa sina samlade erfarenheter och de resultat som uppnåtts.

Söktermer: definition av Konkurrensrådet, Konkurrensrådet uppslagsverk, betydelse Konkurrensrådet, vad betyder Konkurrensrådet, Konkurrensrådet exempel, Konkurrensrådet ekonomilexikon,annat ord for Konkurrensrådet, korsord Konkurrensrådet, Konkurrensrådet förklaring, exempel Konkurrensrådet