infrastruktur

Vad betyder infrastruktur? Förklaring till infrastruktur!

System av anläggningar som är nödvändiga för att ett modernt samhälle skall fungera. Till dessa hör anläggningar för energiproduktion och distribution, vägar, hamnar, flygplatser, järnvägar och telekommunikationer.

Söktermer: definition av infrastruktur, infrastruktur uppslagsverk, betydelse infrastruktur, vad betyder infrastruktur, infrastruktur exempel, infrastruktur ekonomilexikon,annat ord for infrastruktur, korsord infrastruktur, infrastruktur förklaring, exempel infrastruktur