inflationsmål

Vad betyder inflationsmål? Förklaring till inflationsmål!

Ett mål för hur hög inflationen får vara i en ekonomi. Det är centralbankens ansvar att uppfylla inflationsmålet. Syftet med ett inflationsmål är att skapa ett konkret medel för att uppnå prisstabilitet, det vill säga att prisnivån i ekonomin kontinuerligt ökar lika mycket. Prisstabilitet är viktigt för en ekonomi till exempel när man ska göra långsiktiga investeringar eller avtala löner. Sverige är ett av de länder som har ett inflationsmål. Sveriges inflationsmål ligger på 2 procent. Det är Riksbankens uppgift att med hjälp av styrräntan (Reporäntan) hålla inflationen nära det målet på årsbasis. Även till exempel Europeiska Centralbanken har ett inflationsmål. Däremot har bland annat inte USA och Japan några inflationsmål.

Söktermer: definition av inflationsmål, inflationsmål uppslagsverk, betydelse inflationsmål, vad betyder inflationsmål, inflationsmål exempel, inflationsmål ekonomilexikon,annat ord for inflationsmål, korsord inflationsmål, inflationsmål förklaring, exempel inflationsmål