Indirekt aktieägande

Vad betyder Indirekt aktieägande

tl;dr

Ägande i bolag och institutioner som i sin tur äger aktier.

Annons