Huvudman

Vad betyder huvudman

tl;dr

kallas en uppdragsgivare som t.ex. genom en fullmakt ger en person i uppdrag att genom avtal med en tredje person ingå ett avtal som är bindande för huvudmannen.

Annons