god inkassosed

Vad betyder god inkassosed? Förklaring till god inkassosed!

gäldenär får ej vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd från den som bedriver inkassoverksamhet.

Söktermer: definition av god inkassosed, god inkassosed uppslagsverk, betydelse god inkassosed, vad betyder god inkassosed, god inkassosed exempel, god inkassosed ekonomilexikon,annat ord for god inkassosed, korsord god inkassosed, god inkassosed förklaring, exempel god inkassosed