Frivilliga exportbegränsningar

Vad betyder frivilliga exportbegränsningar

tl;dr

Ett land begränsar sin export av en vara. Ofta har landet utsatts för påtryckningar från importerande land.

Annons