Enhörning

Vad är en enhörning?

tl;dr

En enhörning, eller på engelska Unicorn, är en startup som värderas till över 1 miljard dollar.

Annons

Enhörning - i stora drag

  • Enhörning eller unicorn är den term som används i riskkapitalindustrin för att beskriva ett startföretag med ett värde på över 1 miljard dollar.
  • Termen myntades först av riskkapitalisten Aileen Lee.
  • Några populära enhörningar inkluderar Airbnb, Uber, SpaceX, Robinhood och SoFi.
  • Termen enhörning kan också användas av personaladministratörer för att beskriva deras idealiska kandidater, som kan vara överkvalificerade för en viss position.

Vad är det engelska uttrycket för Enhörning?

Unicorn