energimått

Vad betyder energimått? Förklaring till energimått!

Framtagen energi mäts i joule (J) eller wattimmar (Wh). Internationellt är standardenheten joule. För att möjliggöra benämning av större energimängder används prefix som kilo (k), mega (M), giga (G), tera (T) och peta (P).

Söktermer: definition av energimått, energimått uppslagsverk, betydelse energimått, vad betyder energimått, energimått exempel, energimått ekonomilexikon,annat ord for energimått, korsord energimått, energimått förklaring, exempel energimått