empiri

Vad betyder empiri? Förklaring till empiri!

Empiri är vetenskapliga undersökningar av verkligheten. Empiriska erfarenheter är erfarenheter som inte grundar sig på filosofiska resonemang eller liknande, utan på verkliga erfarenheter, undersökningar och experiment.

Se även erfarenhetsbaserad undersökning

Söktermer: definition av empiri, empiri uppslagsverk, betydelse empiri, vad betyder empiri, empiri exempel, empiri ekonomilexikon,annat ord for empiri, korsord empiri, empiri förklaring, exempel empiri