elasticitet

Vad betyder elasticitet? Förklaring till elasticitet!

Ett ekonomiskt mått som anger den utbjudna eller efterfrågade kvantitetens känslighet för olika förändringar.

I de allra flesta fall har det att göra med prisförändringar dvs priselasticitet har blivit så vanlig synonym till elasticitet att man får snarare benämna de övriga tre med fulla namn för att klargöra vilken typ av elastitictet man avser om man inte menar priselasticitet.

Om man exempelvis höjer priset på vara X så avgör priselasticiteten hur efterfrågan av vara X kommer att påverkas av den här prishöjningen. Vissa varor är mer priskänsliga än andra. Priselasticitet, inkomstelasticitet, korselasticitet och substitutionselasticitet.

Se även priselasticitet, inkomstelasticitet, korselasticitet, substitutionselasticitet

Söktermer: definition av elasticitet, elasticitet uppslagsverk, betydelse elasticitet, vad betyder elasticitet, elasticitet exempel, elasticitet ekonomilexikon,annat ord for elasticitet, korsord elasticitet, elasticitet förklaring, exempel elasticitet