ed

Vad betyder ed? Förklaring till ed!

en enligt lag angiven försäkran, som t.ex. avkrävs av vittnen innan ett vittnesmål inför domstol lämnas. Lämnas även av domare innan de påbörjar sin tjänstgöring.

Söktermer: definition av ed, ed uppslagsverk, betydelse ed, vad betyder ed, ed exempel, ed ekonomilexikon,annat ord for ed, korsord ed, ed förklaring, exempel ed