Ceteris paribus

Vad betyder ceteris paribus

Ceteris paribus är latin och betyder 'allt annat lika'. Ett begrepp som ofta används inom den akademiska sfären och då särskilt på nationalekonomiska institutionen då nationalekonomiska modeller emellanåt nyttjar termen friskt.

Se allt annat lika för en ingående förklaring och exempel på hur det används inom nationalekonomi.

Annons

Externa källor till Ceteris paribus

  1. Wikipedia (svenska): Ceteris paribus